דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/02/2018 05:16
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס