דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 23/04/2018 16:41
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס

כניסת בוגרים החדשה