דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 24/01/2018 02:00
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס

כניסת בוגרים החדשה