דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 16/06/2019 06:01
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס

כניסת בוגרים החדשה