דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 21/02/2019 01:46
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס

כניסת בוגרים החדשה