• תחנת מידע
  • 27/11/2015 10:09

ברוכים הבאים לתחנת מידע לסטודנטיש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס