• תחנת מידע
  • 07/02/2016 05:40

ברוכים הבאים לתחנת מידע לסטודנטיש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס