דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 26/03/2017 04:26
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס