דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 27/06/2017 06:39
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס