דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 25/04/2017 01:47
תמונת רקע במסך הכניסה

יש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס