• תחנת מידע
  • 29/08/2015 15:35

ברוכים הבאים לתחנת מידע לסטודנטיש להקליד את מספר תעודת הזהות כולל ספרת ביקורת ואת הסיסמה אותה קיבלת מהמרכז האקדמי פרס